Door onze jarenlange ervaring met zowel de grote als de kleinere Inboard & Outboard motoren zijn wij in staat  alles te repareren op het gebied van motoren. Een storing komt altijd ongelegen. Jaarlijks onderhoud en goede service is daarom belangrijk. Gelukkig kunnen wij u helpen zowel voor onderhoud als wanneer er zich een storing voordoet.Bij een storing kunt u erop rekenen dat wij onze uiterste best doen om u weer snel op weg te helpen. Mocht de reparatie geen zin meer hebben of heel duur uitlopen, dan zult u dit direct na diagnose van ons horen. Wij reviseren ook binnenboordmotoren en leveren ook nieuwe motoren.

 De werkzaamheden die veelal tijdens een standaard servicebeurt worden uitgevoerd:

 • Motor wordt uitwendig visueel gecontroleerd
 • Smeerolie motor/keerkoppeling verversen
 • Brandstof en oliefilter vervangen
 • Impeller vervangen
 • Conditie van V-snaren en eventuele spanrollen
 • Luchtfilter controleren
 • Motorbediening controleren op werking en slijtage
 • Koelwaterniveau controleren en koelvloeistof op veroudering controleren
 • Controle op uitwendige lekkages; water, olie en/of koelvloeistof
 • Controle op water in voorfilter, mits kijkglas aanwezig is
 • Flexibele motorsteunen controleren
 • Alarmen testen
 • Accu’s controleren
 • Controle stationair toerental

Indien het schip op de wal staat

 • Olie aandrijving verversen
 • Anodes controleren of vervangen
 • Controle rubberen balgen/slangen aandrijving
 • Propeller controleren
 • Controle op de aanwezigheid van water in de aandrijving

                                                                [maxbutton id=”1″]