Door onze jarenlange ervaring met zowel de grote als de kleinere inboard motoren zijn wij in staat alles te repareren op het gebied van motoren. Een storing komt altijd ongelegen, daarom is jaarlijks onderhoud en goede service belangrijk. Gelukkig kunnen wij u helpen voor zowel onderhoud als wanneer er zich een storing voordoet. Bij een storing kunt u erop rekenen dat wij onze uiterste best doen om u weer snel op weg te helpen. Mocht de reparatie geen zin meer hebben of heel duur uitlopen, dan zult u dit direct na diagnose van ons horen. Wij reviseren ook binnenboordmotoren en leveren ook nieuwe motoren.

 De werkzaamheden die veelal tijdens een standaard servicebeurt worden uitgevoerd:

 • Motor wordt uitwendig visueel gecontroleerd
 • Smeerolie motor/keerkoppeling verversen
 • Brandstof en oliefilter vervangen
 • Impeller vervangen
 • Conditie van V-snaren en eventuele spanrollen
 • Luchtfilter controleren
 • Motorbediening controleren op werking en slijtage
 • Koelwaterniveau controleren en koelvloeistof op veroudering controleren
 • Controle op uitwendige lekkages; water, olie en/of koelvloeistof
 • Controle op water in voorfilter, mits kijkglas aanwezig is
 • Flexibele motorsteunen controleren
 • Alarmen testen
 • Accu’s controleren
 • Controle stationair toerental

Indien het schip op de wal staat

 • Olie aandrijving verversen
 • Anodes controleren of vervangen
 • Controle rubberen balgen/slangen aandrijving
 • Propeller controleren
 • Controle op de aanwezigheid van water in de aandrijving