winter2

Als het vaarseizoen voorbij is, wordt het tijd om uw boot voor te bereiden op de komst van de winter. Hier komt nogal wat bij kijken maar toch is het zeer belangrijk om hiertegen maatregelen te treffen. Een boot kan bij matig- of slecht onderhoud namelijk snel in verval raken. Zorg er dus voor dat uw boot goed wordt voorbereid op de wintermaanden, want bij goed en regelmatig onderhoud heeft u nog jarenlang zorgeloos vaarplezier van uw boot! Onder het winterklaar maken van uw boot verstaan wij het volgende: motor, drinkwatersysteem, boiler, toilet en eventueel generator en airco vorstvrij. Heeft u een vuilwatertank, die u door ons vorstvrij wilt laten maken, dan moet u deze leeg achterlaten. Het leeg achterlaten van tanks werkt kostenbesparend. Tank altijd wel de brandstof af in verband met condens.